Sayılar 10-100

kelime kartları

on

yirmi

otuz

kırk

elli

altmış

yetmiş

seksen

doksan

yüz

Sayılar 10-100

etkinlikler