Sayılar 11-20

kelime kartları

on bir

on iki

on üç

on dört

on beş

on altı

on yedi

on sekiz

on dokuz

yirmi

Sayılar 11-20

etkinlikler