Sayılar 2

kelime kartları

birinci

ikinci

üçüncü

dördüncü

beşinci

altıncı

yedinci

sekizinci

dokuzuncu

onuncu

on birinci

on ikinci

on üçüncü

on dördüncü

on beşinci

on altıncı

on yedinci

on sekizinci

on dokuzuncu

yirminci