Şekiller

kelime kartları

kare

yıldız

üçgen

ok

daire

eşkenar dörtgen

kalp

altıgen

sekizgen

oval

beşgen

dikdörtgen