Fiiller 1: Sınıf dili

kelime kartları

soru sormak

soruyu cevaplamak

tahtaya yazmak

tahtayı silmek

kapıyı açmak

kapıyı kapatmak

oturmak

ayağa kalkmak

metni okumak

harfleri tekrar etmek

el kaldırmak

dinlemek

konuşmak

içeri girmek

dışarı çıkmak

Fiiller 1: Sınıf dili

etkinlikler