Sayılar 1-20

kelime kartları

bir

iki

üç

dört

beş

altı

yedi

sekiz

dokuz

on

on bir

on iki

un üç

on dört

on beş

on altı

on yedi

on sekiz

on dokuz

yirmi

Sayılar 11-20

etkinlikler