Okul eşyaları

kelime kartları

okul çantası

defter

hesap makinesi

kitap

makas

tablet

kurşun kalem

kalemtıraş

silgi

tükenmez kalem

kalemlik

cetvel

sözlük

kâğıt

pastel boya

Okul eşyaları

etkinlikler